הראל אלטרנטיב קו-אינווסט Private Equity | הראל ביטוח בשיתוף הראל פיננסים ואלטרנטיב

קרן Private Equity | מרץ 2022

רקע כללי: הקרן הוקמה בינואר 2022 ורשומה באיי קיימן. הקרן הינה תוצר של שיתוף פעולה בין הראל ביטוח, אחת מחברות הביטוח הגדולות בישראל אשר בעלת ניסיון רב בהשקעות אלטרנטיביות והראל פיננסים אלטרנטיב, המנהלת 6 קרנות השקעה אלטרנטיביות (כולל הקרן החדשה) ואחראית על ניהולה ותפעולה השוטף של הקרן. היות והקרן מבצעת את השקעותיה לצד הראל ביטוח, היא תהיה כפופה לחשיפות ולמגבלות שלה וכן לרגולציה ולתקנות שרלוונטיות לגופים מוסדיים וחברות ביטוח.
אסטרטגיה: הקרן תצטרף להשקעות חדשות, שמבוצעות על ידי הראל ביטוח במתווה של co-invest, בעסקאות Private Equity בארץ ובעולם, העומדות במגבלות הקרן. ההשקעות יבוצעו בעיקר, אך לא רק, בחברות בתחום הטכנולוגיה, כאשר הפעילות צפויה להתמקד בתחומי:
Fintech, Med Tech, Telecom & Media Software and Data Centers.
כל אסטרטגיית ההשקעות, החל מאיתור העסקאות, בדיקות הנאותות, מעקב וניהול שוטף וכלה באסטרטגיית היציאה מההשקעות – תבוצע על ידי הראל ביטוח.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית הראל פיננסיים אלטרנטיב:
הראל פיננסים אלטרנטיב המגן אירופה, הראל פיננסים אלטרנטיב המגן ארה"ב,הראל אלטרנטיב קו-אינווסט נדל"ןהראל אלטרנטיב קו-אינווסט אשראי

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
הראל אלטרנטיב קו-אינווסט Private Equity | הראל ביטוח בשיתוף הראל פיננסים ואלטרנטיב

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.