תחומי פעילות

ניתוח אנליטי, ליווי משקיעים לאורך כל חיי ההשקעה בקרנות ובקרה תפעולית

ניתוח אנליטי מקיף טרום השקעה ומעקב שוטף לאורך כל חיי ההשקעה

האנליזה הינה ניתוח מקיף, מקצועי ואובייקטיבי על הקרן במטרה לסייע למשקיעים בתהליך קבלת החלטות ההשקעה.

האנליזה מנתחת את הקרן, על כל רבדיה וסוקרת את מאפייניה השונים. כל משקיע בהתאם להעדפות הסיכון ומבנה ההשקעות שלו יוכל להיעזר באנליזה ולהשתמש בה בכדי לבסס החלטת השקעה. לצורך ביצוע האנליזה צוות אובייקטיב מקבל חומר רב מהקרן הכולל בין היתר: שאלון, מצגות, PPM, דיווחים רבעוניים, דו"חות מהאדמיניסטרטור וכן מתבצע שימוש במערכות מידע חיצוניות לצורך ניתוח השוק, ניתוח תשואות ועוד.

אובייקטיב ניתוח השקעות אלטרנטיביות - בניהולו של מר בועז ורשבסקי
אובייקטיב אנליזות - בניהולו של מר בועז ורשבסקי

למשקיעים שהחליטו לבצע את ההשקעה, אובייקטיב ממשיכה לבצע מעקב שוטף אחר הקרן ומנפיקה דו"ח שנתי המתבסס על האנליזה המורחבת טרום ההשקעה והשינויים שהתרחשו בקרן בפועל בהשוואה לתכנון.

הדו"ח השנתי כולל בין היתר; שינויים במבנה הקרן, דיווח על ביצוע ההשקעות בפועל והשפעתן על תשואת הקרן, עדכון על שינויים בשוק במהלך התקופה, התממשות סיכונים באם התרחשו או נוספו חדשים. הדו"ח השנתי מאפשר למשקיע לקבל תמונת מצב מהימנה ולהישאר מעודכן בהשקעותיו.

הכלים המרכזיים לצורך הכנת אנליזה

מודל לבחינה וניתוח

מודל מובנה שבעזרתו מתבצע הניתוח לקרנות. האנליזה מכילה פרקים רבים מאסטרטגיה ועד ניהול סיכונים (מבנה האנליזה). באנליזה ישנה התייחסות לקרן על כל היבטיה השונים. בנוסף, קיים במודל הבדל באספקטים שאנו בודקים בהתאם לסוג הקרן (קרן נדל"ן, קרן תשתיות, קרן אשראי ועוד).

שאלון למיפוי ההשקעה

שאלון מפורט למיפוי ההשקעה נשלח לקרן ומקבל מענה טרם המפגש עם צוות אובייקטיב, כך שהצוות מגיע בקיא ומוכן לפגישה. השאלון תואם את כלל הרבדים באנליזה בהתאם למודל.

איסוף תכנים וגישה לחדר מידע

צוות אובייקטיב מקבל תוכן רב מהקרן באופן שוטף, הכולל בין היתר: מצגות, PPM, LPA, DDQ, דיווחים רבעוניים, דו"חות מהאדמיניסטרטור, עדכון על עסקאות שוטפות ועוד.


וועדה מייעצת

בסמוך לפגישה עם הקרן, מתכנסת הוועדה המייעצת, הכוללת את מנכ"ל אובייקטיב, מר בועז ורשבסקי, יועצת בכירה, הגב' מירי בן יהושע ואנליסט המתמחה בתחום הפעילות של הקרן. מטרת הוועדה הינה לעבד את הנקודות שעלו בפגישה מול הקרן ולקבל החלטות לגבי מבנה האנליזה. בנוסף, הוועדה המייעצת מעבירה שאלות המשך ובקשה לחומרים נוספים בהתאם לנקודות אותן הוועדה רוצה לבחון יותר לעומק.

מפגש מול הקרנות

נציגי הקרן וצוות מאובייקטיב נפגשים פנים מול פנים לאחר הכנה מעמיקה ומעבר על כלל החומרים שהתקבלו מהקרן. מטרת הפגישה היא הכרת האנשים הפועלים בקרן. יחד עם נציגי הקרן, אובייקטיב לומדת את מדיניות ההשקעה, עסקאות שכבר בוצעו, מעורבות בחברות הפורטפוליו, כולל מעבר על מסמכים פנימיים.

בסיס מידע רחב

אנו משתמשים במערכות מידע מקומיות ובינלאומית לצורך בחינה של השוק, ביצועי הקרנות והשוואה לענף ולתעשיה.

ידע מקצועי וניסיון מעשי רב 

לכל אחד באובייקטיב ניסיון מקצועי רב שנים במגוון התמחויות בהתאם לסוגי הקרנות, מתוך כוונה לנתח את הקרנות האלטרנטיביות בהיבטיהן השונים ולהעניק שירות רחב ומקיף יותר.

מבנה האנליזה:

מבנה האנליזה המפורט להלן הינו פורמט קבוע, כאשר לכל קרן בהתאם למאפייניה,
אובייקטיב מוסיפה נדבכים ומבצעת התאמות:

רקע כללי

פרק זה סוקר את הקרן, ההיסטוריה שלה, הצוות, אנשי המפתח ומשמעות עזיבה של איש מפתח, האורגנים (וועדת השקעות, דירקטוריונים), בחינת איכות הניהול של החברה, תשתית תפעולית ופירוט ניגודי עניינים פוטנציאליים.

אסטרטגיה

פרק זה בודק את תחום הפעילות בו הקרן עוסקת, רציונל ההשקעה, מבנה העסקה ותהליך ביצוע העסקאות - מבחירת העסקה, דרך ניהול שוטף ועד אסטרטגיית היציאה. בנוסף נבחן תיק ההשקעות, ניתוח חשיפות, מודל הערכת שווי ומגבלות.

ניתוח שוק

פרק זה מנתח את השוק בו הקרן פועלת תוך דגש על בחינת הפוטנציאל לפעילות הקרן ולהצלחתה. כמו כן, מתבצעת בחינה של הרגולציה בשוק הספציפי ובדיקת המתחרים.

ניתוח תשואות

פרק זה בוחן את תשואת היעד של הקרן בהשוואה לניתוח שמתבצע באמצעות איסוף נתונים היסטוריים, ומדדי ייחוס כגון השוואה לקרנות אחרות, השוואה לאלטרנטיבות השקעה בשוק הסחיר. ריכוז המידעים הללו מספק את פרופיל סיכון התשואה של הקרן.

מדיניות גיוס

פרק זה מתאר את תנאי הקרן, הכוללים בין היתר את דמי הניהול, אופן הדיווח למשקיעים, אפשרות לנזילות ועוד.

ניהול סיכונים

פרק זה הינו שקלול של כלל הפרקים המפורטים לעיל. בפרק זה מתבצע עיבוד של כלל הנתונים ובעזרתם צוות האנליסטים של אובייקטיב מנתח את סיכוני הקרן וההסתברות למימושם. הסיכונים כוללים בין היתר, סיכונים עסקיים, כלכליים, ענפיים, סיכוני רגולציה וסיכוני קרן חדשה. לכל סיכון, נבחנים ממתני הסיכון בקרן ורמת הסיכון.

חוזקות

פרק זה מתאר את הנקודות המייחדות את פעילות הקרן, הסיבות לכדאיות ההשקעה, במה היא נבדלת מאחרות ומדוע בידול זה יאפשר למשקיע הבנה טובה יותר על הקרן.

מסקנות

פרק זה הינו הפרק האחרון באנליזה. בפרק זה תוצגנה המסקנות אליהן הגיע צוות אובייקטיב ובו יובאו השורות התחתונות בפעילות האסטרטגית של הקרן כולל התרשמות כללית על האורגנים בקרן וניהול הסיכונים. אובייקטיב איננה מספקת המלצה באם להשקיע בקרן או לא.

ליווי משקיעים בקבלת החלטות השקעה אלטרנטיביות

ליווי לאורך כל תהליך ההשקעה בקרנות אלטרנטיביות

אובייקטיב מלווה משקיעים לאורך כל תהליך ההשקעה בקרנות השקעה אלטרנטיביות, משלב הבחינה, דרך קבלת ההחלטות ולאורך כל חיי ההשקעה. צוות האנליסטים של אובייקטיב מסייע למשקיעים לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורם באמצעות כלי ניתוח מותאמים.

השירות כולל הגעה לוועדות השקעה, הצגת חוות דעת, סקירות ומתן דיווחים. 

אובייקטיב מספקת מספר שירותים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות:

 

 1. ניתוח אנליטי מקיף המותאם אישית לצרכי המשקיע – צוות אובייקטיב מתמחה בניתוח תיק ההשקעות האלטרנטיבי של המשקיע. השירות כולל מפגשים עם המשקיע בהם תינתן התייחסות על התיק האלטרנטיבי על כל מרכיביו וכן סיוע בפיזור נכון ואפקטיבי עבורו. 

   

 2. סקירה על קרן השקעה אלטרנטיבית – אובייקטיב תעניק סקירה על אנליזה ספציפית, הסבר מקיף והסבר לגבי התאמתה לצרכי המשקיע. מתן חוות הדעת המקצועית בשילוב אנליזה מקיפה על ההשקעה האלטרנטיבית יאפשר למשקיע לקבל החלטה באם לשלבה בתיק ההשקעות הכללי ובאיזה היקף.

   

 3. מרכז מידע להשקעות אלטרנטיביות – מתן סקירה רחבה של כלל הקרנות האלטרנטיביות המגייסות בשוק והתמקדות לפי קרנות בתחומים שונים (גידור, נדל"ן, תשתיות, אשראי ועוד) בהתאם לדרישות המשקיע. באמצעות מידע זה המשקיע יוכל לקבל תמונה רחבה של הקרנות הרלוונטיות עבורו ובמידה והוא מעוניין, הוא יכול ליזום אנליזה על הקרן אותה הוא מעוניין לבחון. באמצעות שירות זה המשקיע מקבל החלטות השקעה מושכלות יותר.

בקרה תפעולית חיצונית

השקעות בקרנות אלטרנטיביות

התפעול בהשקעות אלטרנטיביות מתבצע בצורה ידנית להבדיל מהשקעות סחירות בהן נקלטים הנתונים בבנק בהתאם לדיווחים שוטפים מהבורסה. המשקיע מבצע תפעול לקרנות האלטרנטיביות בהן הוא מושקע בהתאם להוראות והדיווחים מהאדמיניסטרטור של הקרן (כמות היחידות שהמשקיע מחזיק, בקשות לקריאות לכסף, שווי האחזקות). אצל חלק מהמשקיעים לא מתבצעת בקרה על פעילות מחלקת התפעול והבנק, בעקבות העומס והקושי הגדול בבקרה על מכלול היבטי ההשקעה. 

הבקרות של אובייקטיב הן בקרות שניות על פעילותה של מחלקת התפעול של המשקיע והבנק, בתחום הקרנות האלטרנטיביות. אובייקטיב מספקת שירות בקרה רבעונית על נאותות נתוני תיק ההשקעות האלטרנטיבי, ניטור פעולות וזיהוי תקלות בכל היבטי ההשקעה: הגדרות נייר, תנועות כספיות, שערוך נכסים, תשואות ודמי ניהול. 

מטרה נוספת של הבקרה, הינה לבדוק את נכונות הנתונים בדיווחים של הקרנות. 


פירוט הבקרות:

1. ביצוע בקרת סבירות על נאותות השערוך של הקרנות המושקעות.
2. ביצוע בקרות נאותות כדי לוודא כי דוחות תקופתיים ועדכונים שוטפים לגבי מצב ההשקעות בקרנות ההשקעה, המשמשים בסיס לשערוך קרנות השקעה, הינם שלמים, מדויקים ומעודכנים. 

הבקרה תתמקד בנושאים הבאים:
 1.   הגדרות נייר – בדיקה נכונות סיווג הנכסים.
 2.   תנועות כספיות – תקינות ביצוע ההוראות הכספיות, בהתאם לסטייטמנטים של הקרנות.
 3.   שערוך נכסים – בדיקת התאמת שערוך הנכסים, בין השערוך בפועל לבין הסטייטמנטים של הקרנות.
 4.   תשואות – אימות חישובי התשואות של הקרנות.
 5.   דמי ניהול – בקרת דמי ניהול בהתאם להסכמים מול הקופה.

הבקרה מבוססת על הנתונים הבאים:

התכתבויות בדואר אלקטרוני, דו”חות רבעוניים ונתונים היסטוריים בנושא קרנות ההשקעה האלטרנטיביות מהמשקיע ומהבנק המתפעל.

דיסקליימר

 • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
 • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
 • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
 • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
 • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
 • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
 • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
 • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
 • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.