רשימת אנליזות

אובייקטיב מנתחת השקעות אלטרנטיביות במגוון רחב של תחומים
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

סה׳׳כ: 102 אנליזות
Valartis German Residential Health Care
קבוצת Valartis
קרן נדל"ן | נובמבר 2023

הקרן משקיעה ברכישת נכסי דיור לגיל השלישי בגרמניה, באסטרטגיית Value-Add, במטרה למכור אותם לאחר מספר שנים וליהנות מעליית ערכם.

Seven Stars Legal Funding Bond
Seven Stars Legal Funding
קרן אשראי | אוקטובר 2023

חברת Seven Stars Legal Funding מגייסת הון באמצעות אגרות חוב לא סחירות, באמצעותן היא מעניקה מימון להליכים משפטיים. החברת מממנת תביעות קטנות כנגד ארגונים מסחריים עבור משרדי עורכי דין באנגליה.

TJC - The Resulote Fund VI
The Jordan Company
קרן Private Equity | ספטמבר 2023

ביצוע עסקאות Mid-Market Buyout, רכישת שליטה בחברות המטרה – חברות בסדר גודל בינוני בארה"ב. תהליך בחירת החברות מתבצע ע"י התמקדות בחברות בעלות פוטנציאל ייעול ע"י יישום אסטרטגיה תפעולית (מתוך הצוות התפעולי של TJC) והגדלת נתח שוק וטווח מוצרים.

Value Base Fund
קבוצת Value Base
קרן Private Equity | ספטמבר 2023

הקרן תתמקד ברכישת מניות בחברות ישראליות בסדר גודל בינוני הנסחרות בתמחור חסר בארץ ו/או בחו"ל, בעלות הכנסות ומודל עסקי מגובש. ההשקעות תיעשינה בדרך של רכישת פוזיציות מיעוט ועד לשליטה, מתוך מטרה לפעול לטובת השבחת שוויין.

Stepstone VC Secondaries Fund VI
StepStone Group
קרן Secondary | אוגוסט 2023

הקרן תשקיע בחברות וקרנות פרטיות בעיקר בתחום ה- Venture Capital, באמצעות ביצוע עסקאות בשוק ה- Secondary.

 

Psagot KiWi Business Credit Fund
פסגות אלטרנטיב
קרן אשראי | יולי 2023

הקרן משקיעה באשראי לעסקים קטנים בארה״ב, באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, במטרה לבחור את ההלוואות בעלות התשואה האטרקטיבית ביותר.

White Malaga Dekel
More Real Estate Fund I
מור בית השקעות
קרן נדל"ן | מאי 2023

הקרן משקיעה באופן ישיר בנדל"ן במרכז העיר מלאגה שבספרד במטרה למקסם את הפוטנציאל של כל נכס ושל כלל האזור ע"י השבחת השכונה תוך יצירת קהילה ותמהיל סינרגטי של הנכסים.

HarbourVest Dover Street XI – Leader Feeder
לידר הון פרטי
קרן Secondary |
מאי 2023

הקרן תשקיע בזכויות של קרנות השקעה פרטיות ברחבי העולם, באמצעות רכישות בשוק המשני. תמהיל ההשקעות יבוצע תוך פיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי, גיוון בשנות בציר, במנהלי קרנות ובאסטרטגיות.

DataCom
IBI בית השקעות
קרן נדל"ן | אפריל 2023

הקרן מבצעת השקעות בנדל"ן מסוג תשתיות דיגיטליות בארה"ב. באמצעות שותפים מקומיים, הקרן תשדרג את אותם נכסים ותמקסם את הכנסותיהם במטרה לבנות פרוטפוליו אטרקטיבי לרכישה.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

סינון לפי

סטטוס גיוס
סטטוס גיוס
תחום
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.