רשימת אנליזות

אובייקטיב מנתחת השקעות אלטרנטיביות במגוון רחב של תחומים
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום
תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

BSP Absolute Return Fund of Funds - Quattro
קבוצת BSP

קרן גידור | מאי 2021

BSP Absolute Return Fund of Funds - Quattro
קבוצת BSP

רקע כללי: קרן Quattro הוקמה בשנת 2020, רשומה באיי קיימן ובעלת נציגות בישראל ובקנדה. הקרן פועלת כאגד קרנות גידור (Fund of Funds), המשתמשות במגוון אסטרטגיות. הקרן הינה חלק מקבוצת BSP, המאגדת מספר קרנות וצוות הקבוצה מונה 11 עובדים (7 מתוכם בישראל). השותף הכללי בקרן (והחברות הקשורות) מנהל נכסים בהיקף של מעל למיליארד דולר.
אסטרטגיה: אסטרטגיית ההשקעות של הקרן הינה חשיפה לקרנות בסיס הפועלות באסטרטגית לונג/שורט, בעיקר בשוק האמריקאי ובשווקים גלובליים מפותחים בחשיפה מנייתית. אסטרטגיית ההשקעות של הקרן נשענת על עקרונות הליבה הבאים: שמירה על גמישות באסטרטגיית הרכבת תיקי ההשקעות והתאמתה במידת הצורך בהתאם לשינויים המאקרו כלכליים. בנוסף, השקעה בקרנות בעלות אסטרטגיה עקבית לאורך שנים ולאורך מספר מחזורי שוק.

מגייסת

BSP Absolute Return Fund of Funds - Multi Strategy
קבוצת BSP

קרן גידור | מאי 2021

BSP Absolute Return Fund of Funds - Multi Strategy
קבוצת BSP

רקע כללי: קרן Multi Strategy הוקמה בשנת 2008, רשומה באיי קיימן ובעלת נציגות בישראל ובקנדה. הקרן פועלת כאגד קרנות גידור (Fund of Funds), המשתמשות במגוון אסטרטגיות. הקרן הינה חלק מקבוצת BSP, המאגדת מספר קרנות וצוות הקבוצה מונה 11 עובדים (7 מתוכם בישראל).
השותף הכללי בקרן (והחברות הקשורות) מנהל נכסים בהיקף של מעל למיליארד דולר.
אסטרטגיה: הקרן שואפת לפזר את השקעותיה לרוחב אסטרטגיות השקעה שונות על מנת להשיג יחס תשואה -סיכון אופטימלי, תוך מתאם נמוך לסיכון שוק. אסטרטגיית ההשקעות של הקרן נשענת את קריטריוני הליבה הבאים: מדד ביטא נמוך מול מדדי השוק, שמירה על גמישות באסטרטגיית הרכבת תיקי ההשקעות ופיזור השקעות לרוחב מגוון קרנות בסיס, בעלות אסטרטגיית השקעות שונה.

מגייסת

קרן אריון
השקעות נדל"ן בארה"ב

קרן אשראי | אפריל 2021

קרן אריון
השקעות נדל"ן בארה"ב

רקע כללי: הקרן הינה שותפות מוגבלת שהוקמה בישראל ב-2015. הקרן מלווה כספים כנגד שעבוד של נדל"ן בארה"ב והיא מנוהלת ע"י אריאל לרנר מייסד הקרן, עמית שטרן ויפתח ברמן. ההלוואות מבוצעות ע"י חברת ייזום אמריקאית, הנמצאת בבעלות מלאה של השותפות.
אסטרטגיה: הקרן מעניקה הלוואות גישור ליזמים במח"מ קצר (עד שנתיים לכל היותר), וזאת כנגד שיעבוד מדרגה ראשונה של הנכס וערבות אישית של היזם. מרבית ההלוואות ניתנו במטרופולין ניו יורק וסביבתה (כ- 80%) והיתרה בצפון מזרח ארה"ב. לקרן קיים מודל חיתום, המשקלל את נתוני הנכס והלווה, שעל בסיסו, מתקבלת החלטת ההשקעה.

מגייסת

קרן להב III

קרן אשראי I מרץ 2021

קרן להב III

רקע כללי: קרן להב הינה קרן חוב, הוקמה במרץ 2021, מאוגדת כשותפות בישראל ומנוהלת על ידי גיורא עופר ויעל גיט, שניהם בעלי ניסיון פיננסי וניהולי נרחב והתמחות בתחום האשראי. יעד הגיוס של הקרן הינו כ- 300 מיליון ש"ח. לקרן קדמו שתי קרנות- קרן להב 1 ו- להב 2, בתחום דומה ונוהלו ע"י אותו הצוות. הסכום המנוהל בקרנות אלה עומד על כ-350 מיליון ש״ח.
אסטרטגיה: הקרן תעסוק במתן הלוואות מזנין לעסקים בינוניים (middle market בישראל) לצורך מימון תוכניות עסקיות, כגון: צמיחה אורגנית, רכישת חברות, רכישת פעילות/ציוד/קו ייצור. ההשקעות תתמקדנה בהלוואות לטווח קצר, במח״מ ממוצע של כ- 3 שנים כהשלמה צרכי מימון, בתוספת להון עצמי או חוב בנקאי. ההלוואות יכללו ריבית שוטפת והשלמה בעמלת הצלחה, אשר תיקבע באופן פרטני בכל עסקה כתלות בביצועי החברה והשגת יעדיה.

מגייסת

40Broad Real Estate 2019
קבוצת Aulder Capital

קרן נדל"ן | מרץ 2021

40Broad Real Estate 2019
קבוצת Aulder Capital

רקע כללי: Broad Real Estate 2019 היא שותפות (LLC) הרשומה בדלוור ארה"ב, המשקיעה בנכסי נדל"ן מניב למגורים מסוג Multi Family בצפון מזרח ארה"ב. הקרן הוקמה כחלק מפעילות ההשקעה של קבוצת Aulder Capital שפועלת משנת 2012, כאשר הקרן הנוכחית הינה קרן שלישית במתכונת זו, הקודמות השלימו גיוס ב- 2018 ו- 2016. מנהלי הקרן הם צבי חלמיש, מייקל זיטו ויונה במברג. בנוסף, בחברת Aulder Capital ישנם מעל ל- 100 עובדים, מרביתם עובדים בחברת ניהול הנכסים. הצוות שתפקידו לנהל את ההשקעות כולל כ- 10 אנשים.
אסטרטגיה: הקרן תשקיע בנכסי נדל"ן מניב למגורים, מסוג Multi Family בשוק ה- Middle Market, בו נכסים בשווי של $10-100 מ' בצפון מזרח ארה"ב. אסטרטגיית ההשקעות של Aulder Capital מתבססת על איתור נכסים ברמת ניהול נמוכה, השבחתם ומכירתם. באמצעות החלפת חברת הניהול לחברת הניהול שבבעלות החברה וביצוע שיפורים בנכס ובאופן ניהולו. מטרת הקרן היא להשתתף בשיעור של כ- 20%-10% מסך הזכויות של נכסי נדל"ן ויתרת ההון ברכישה מתקבלת ממשקיעים חיצוניים המצטרפים לרכישה.

סיימה לגייס

Finova Capital LP
בית השקעות אלטשולר שחם

קרן גידור | מרץ 2021

Finova Capital LP
בית השקעות אלטשולר שחם

רקע כללי: Finova Capital הינה קרן גידור בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, הקרן נוסדה בינואר 2019 כשותפות מוגבלת המאוגדת באיי קיימן, והחלה את פעילות ההשקעות ביוני 2019. הקרן הינה בבעלות חברת אלטשולר שחם הורייזון וחברת אייבי פיננסים בע"מ - חברה פרטית בבעלות השותפים המנהלים: יונתן אופיר, איתי אופיר ויואב מור. אלטשולר שחם הורייזון משמשת גם כן כ"פריים ברוקר" של הקרן.
אסטרטגיה: השקעה בנכסים דיגיטליים נסחרים, מניות נסחרות (או שעתידות להיסחר) של חברות בתחום הנכסים הדיגיטליים והבלוקצ'יין ומכשירים אחרים  (ETFs), חוזים עתידיים וכדומה. הקרן הקימה מערך תשתית תפעולית המתואמת למשקיע הישראלי ולמזעור הסיכונים התפעוליים שיש בתחום, כגון: בנקים שניתן לבצע דרכם סליקה ואחסון של מטבעות מבוזרים בארנקים קרים אצל קסטודיאנים בעלי רישיון, לשמירה על נכסים דיגיטליים מהרגולטור בארה"ב וביטוח על הארנקים.

מגייסת

Electra Capital PM Debt Fund
אלקטרה נדל"ן

קרן אשראי | פברואר 2021

Electra Capital PM Debt Fund
אלקטרה נדל"ן

רקע כללי: קרן חוב מבית אלקטרה נדל״ן (חברה ציבורית), הוקמה בדצמבר 2019 ומיועדת למשקיעים מוסדיים ופרטיים כשירים בלבד. אלקטרה נדל"ן הינה קרן חוב למולטי פמילי, המנהלת 34 אלף יח' בשווי כולל של כ-5 מיליארד דולר בארה"ב, לאחר 3 קרנות אקוויטי מולטי פמילי של אלקטרה נדל"ן.
אסטרטגיה: הקרן מעניקה הלוואות לצורך השלמת הון לעסקאות נדל״ן מסוג מולטי-פמילי בדרום-מזרח ארה״ב, בדגש על הלוואות Mezzanine והלוואות Preferred Equity. הרציונל הינו מתן הלוואות רק בתחום בו לאלקטרה מומחיות- נכסי מולטי פמילי בדרום מזרח ארה"ב. ההלוואות יינתנו לנכסים מניבים בלבד (ללא הלוואות בניה) לתקופות של 3-5 שנים. המטרה- לנצל יתרונות יחסיים של אלקטרה: היכרות עמוקה עם הפעילות, יכולות ניתוח והערכת סיכונים ברמה גבוהה, וכן יכולת השתלטות על הנכס (ניהול ובעלות) במקרה של אירוע דיפולט. הקרן מקבלת קופון שוטף והשלמת תשואה לקראת פרעון הלוואות בסוף חיי הקרן.

מגייסת

הלוואה לקרן Comrit
בית השקעות IBI

הלוואה לקרן | פברואר 2021

הלוואה לקרן Comrit
בית השקעות IBI

רקע כללי: Comrit הינה שותפות מוגבלת שהוקמה באיי קיימן ע"י זיו ספיר ובית ההשקעות אי.בי.אי והחלה לפעול ביולי 2015. הקרן משקיעה במקבצע נדל"ן מניב בארה"ב, המאוגדים במבנה מיסוי של "ריט" ציבורי לא סחיר. הקרן מבקשת הלוואה לתקופה של 36 חודשים, בריבית שנתית קבועה.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה בעיקר בקרנות ריט בוגרות, בנות כ- 3 שנים, הנמצאות לאחר שלב רכישת הנכסים, כך שלקרן נתונים על התנהלות ה"ריט" ונכסיה. הקרן משמשת במידה רבה כקרן Secondary עבור משקיעי קרנות היעד, מכיוון שהקרן בד"כ מבצעת את הצעת הרכש במחיר הנמוך ממחיר ה -NAV של ה"ריט", תוך ניצול הצורך של המשקיעים להנזיל את השקעתם. עפ"י הקרן, בעקבות משבר הקורונה, נוצרו בשוק הפעילות הזדמנויות השקעה ועל מנת לנצלם, הקרן נזקקת לגיוס חוב בטווח קצר יחסי.

מגייסת

1L-MORE Alternative Credit Fund
מור בית השקעות

קרן אשראי | דצמבר 2020

1L-MORE Alternative Credit Fund
מור בית השקעות

רקע כללי: הקרן מאוגדת כשותפות באיי קיימן, פעילה מספטמבר 2020 ומנוהלת על ידי שלושה שותפים מייסדים- איתן שיין, יותם שלו וגעש סופר, בשיתוף בית ההשקעות מור. הקרן מתמחה במוצרי אשראי מובנים בארה"ב Collateralized Loan Obligations ומכשירי השקעה סחירים בשוק ה-OTC, הנשענים על חוב בכיר בארה״ב.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה באשראי של חברות בארה"ב באמצעות רכישת tranches (שכבות חוב) של מכשירי CLO המורכבים משכבות חוב בדרגות סיכון שונות, כאשר הקרן יכולה להשקיע בשכבות מסוימות בתוך המכשיר. כל CLO מורכב ממאות נכסי בסיס, שהינם הלוואות בנקאיות לחברות בריבית משתנה, לרוב מסינדיקציה של הלוואות ממספר בנקים. הקרן מתמקדת בשכבות המזנין ובשכבת דירוג BB.

מגייסת

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים,. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ”ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

מעוניין שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.