מנוע חיפוש לקרנות השקעה אלטרנטיביות מהארץ ומהעולם

לפניכם מנוע חיפוש קל לסינון מהיר של הקרנות

בעזרת הפילטרים תוכלו להגיע לקרן הרצויה

תחום
סטטוס גיוס
מועדי פרסום

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

סה׳׳כ: 107 אנליזות
Veritas Capital Fund IX
Veritas Capital
קרן Private Equity | אפריל 2024

Veritas Capital Fund IX הינה קרן PE הפועלת באסטרטגיית Buyout. הקרן מתמחה ברכישת שליטה במגזרים הנמצאים בצומת של ממשל וטכנולוגיה: סקטורים הפועלים עבור הממשלה או גוף ממשלתי כלשהי וסקטורים התמכים על ידי מימון ממשלתי, מפוקחים על ידי המדינה ו/או מושפעים מחקיקה ומדיניות ממשלתית.

מגייסת
גשרים 2 - שותפות אשראי
א.י קרן גשרים אשראי בע"מ
קרן אשראי |
מרץ 2024

הקרן מתמחה במתן אשראי חוץ בנקאי מגובה נדל״ן, לרוב כחוב בכיר, בעיקר לאנשים פרטיים בישראל. הקרן מתמקדת  בנדל"ן באזור המרכז, ירושלים וחיפה ומעמידה הלוואות בפרק זמן קצר לאחר חיתום מלא.

מגייסת
IBI New Consumer Credit Fund 2024 (New CCF)
IBI בית השקעות
קרן אשראי |
ינואר 2024

הקרן עוסקת במתן אשראי צרכני בארה"ב באמצעות חברות Marketplace (פלטפורמות) בארה"ב. הקרן תפעל לפי ״מודל הסדרות״, כלומר הקרן תבצע השקעות במשך תקופה מסוימת המוגדרת מראש, ובסיומה היא תחלק את התזרים.

מגייסת
New Mountain Partners VII (NMC)
New Mountain Capital
קרן Private Equity | ינואר 2024

הקרן מתמחה בתחום ה- "Buyout" בצפון אמריקה ומתמקדת בביצוע השקעות בעלות הגנות Down-Side בתעשיות עם רגישות נמוכה למחזורים כלכליים.

מגייסת
LendInvest Secured
Credit Fund II
קבוצת LendInvest
קרן אשראי | דצמבר 2023

הקרן מעניקה הלוואות לצרכי פיתוח והלוואות גישור לקבלני נדל"ן קטנים עד בינוניים בבריטניה עם מגוון בטוחות.

מגייסת
Valartis German Residential Health Care
קבוצת Valartis
קרן נדל"ן |
נובמבר 2023

הקרן משקיעה ברכישת נכסי דיור לגיל השלישי בגרמניה, באסטרטגיית Value-Add, במטרה למכור אותם לאחר מספר שנים וליהנות מעליית ערכם.

מגייסת
Seven Stars Legal Funding Bond
Seven Stars Legal Funding
קרן אשראי | אוקטובר 2023

חברת Seven Stars Legal Funding מגייסת הון באמצעות אגרות חוב לא סחירות, באמצעותן היא מעניקה מימון להליכים משפטיים. החברת מממנת תביעות קטנות כנגד ארגונים מסחריים עבור משרדי עורכי דין באנגליה.

מגייסת
TJC - The Resulote Fund VI
The Jordan Company
קרן Private Equity | ספטמבר 2023

ביצוע עסקאות Mid-Market Buyout, רכישת שליטה בחברות המטרה, חברות בסדר גודל בינוני בארה"ב. תהליך בחירת החברות מתבצע תוך התמקדות בחברות בעלות פוטנציאל ייעול על ידי יישום אסטרטגיה תפעולית (מתוך הצוות התפעולי של TJC) והגדלת נתח שוק וטווח מוצרים.

מגייסת
Value Base Fund
קבוצת Value Base
קרן Private Equity | ספטמבר 2023

הקרן תתמקד ברכישת מניות בחברות ישראליות בסדר גודל בינוני הנסחרות בתמחור חסר בארץ ו/או בחו"ל, בעלות הכנסות ומודל עסקי מגובש. ההשקעות תעשנה בדרך של רכישת פוזיציות מיעוט ועד לשליטה, מתוך מטרה לפעול לטובת השבחת שוויין.

מגייסת

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

סינון לפי

סטטוס גיוס
סטטוס גיוס
תחום
תחום
מועדי פרסום
מועד פרסום

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.