הצוות שלנו

אנליזות מקצועיות מצוות אנליסטים מוביל  

לאתר לדעתי - 22

מייסד ומנכ״ל - בועז ורשבסקי

17 שנות ניסיון בשוק ההון

מר בועז ורשבסקי הינו בעל תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות בחטיבת המימון מטעם המכללה למנהל וכן תואר .B.A בכלכלה ומנהל עסקים מטעם אוניברסיטת חיפה.
מר בועז ורשבסקי כיהן במגוון תפקידים בתחום ההשקעות, ביניהם בתפקידו האחרון, שימש כמנהל השקעות בכיר ואחראי תחום חו״ל במחלקת קופות מפעליות וגופים מוסדיים בפסגות ניירות ערך. בעברו שימש כיועץ השקעות בבנק אגוד.
במסגרת ניסיונו, התמחות בהובלת וועדות השקעה ואשראי לרבות כתיבת סקירות כלכליות, ביצוע ניתוחים להשקעות – ניתוחי מאקרו, ניתוח ענפי וניתוחי חברות בהתאם למודלים כלכליים, מתן המלצות השקעה, בקרה שוטפת והכנת דו"חות. בנוסף, התמקצע בניהול השקעות מורכבות בקרנות אלטרנטיביות באפיקי השקעה מגוונים.

מר בועז ורשבסקי מנהל את תחום האנליזה, ייעוץ השקעות וניהול סיכונים באובייקטיב.

תמונה חדשה של מירי לאתר2 - אחרי הקטנת משקל עמעום שוליים ומשחק עם לבנים תחת עריכה בקאנבה - 1.5.23

יועצת בכירה - מירי בן יהושע

למעלה מ- 40 שנות ניסיון בשוק ההון שנות ניסיון בשוק ההון

הגב' מירי בן יהושע הינה בעלת תואר .M.A במנהל עסקים ותואר .B.A בכלכלה, מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. מתמחה בפעילות גופים מוסדיים ובנקים, בתחום שוק ההון, אשראי וניהול סיכוני השקעות.
במסגרת ניסיונה כיהנה כסגנית הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר וכלכלנית בכירה בבנק ישראל, סמנכ"ל בנק מרכנתיל דיסקונט ומשנה למנכ"ל בנק אגוד. כיום, מנהלת סיכונים ואכיפה מנהלית בגופים מוסדיים ומכהנת בדירקטוריונים וועדות מקצועיות: השקעות, אשראי, ביקורת.

הגב' מירי בן יהושע משמשת כיו"ר הוועדה המייעצת בתחום האנליזה, ניהול סיכונים ואשראי באובייקטיב. 

צוות אנליסטים מוביל בתחומו

צוות האנליסטים של אובייקטיב מורכב מאנשים מקצועיים ומנוסים, כל אחד מהם מומחה בתחומו, עם ניסיון מוכח של עשרות שנים. מאחוריהם תפקידים מגוונים בחברות מסוג: ניתוח ודירוג, ייעוץ כלכלי, מחקר, בתי השקעות, חברות פנסיה ועוד. האנליסטים של אובייקטיב מתמחים בניתוח השקעות סחירות ולא-סחירות, ניתוחי קרנות בדגש על קרנות אלטרנטיביות, הערכות שווי לחברות גלובליות ומקומיות, ניתוחים ענפיים, עסקיים ופיננסיים.


כל חבר צוות ניחן ביכולת חקירה וכתיבה, סקרנות ולמידה מתמדת. לכל אחד מחברי הצוות ניסיון מקצועי רב בביצוע אנליזות והגשת חוות דעת כלכליות, לכל אנליסט תחום התמחות: נדל"ן, אשראי, תשתיות, קרנות גידור, הון סיכון ו- Private Equity. 

שנים של ניסיון מעשי, בקיאות בכל המודלים הכלכליים והפיננסיים ומסירות הם חלק מהמרכיבים החיוניים של האנליסטים אשר מובילים את אובייקטיב לביצוע אנליזות ברמה הגבוהה ביותר בשוק ההון.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.