מדריך השקעות אלטרנטיביות

מרכז הידע של אובייקטיב

אנליזות אחרונות

תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה בקרב משקיעים רבים, כפועל יוצא מכך אופציות רבות מתחילות להיפתח עבורם והקרנות היום מציעות מגוון רחב יותר של סוגי קרנות ודרכים שונות להשקעה בהן, להלן מספר סוגים של קרנות השקעה הקיימות בשוק ההון האלטרנטיבי – הרשימה לפניכם:

מאפייני קרנות אשראי:

תחום החוב מתאפיין במספר רב של קרנות השקעה בעלות אסטרטגיות השקעה שונות. לרוב, לכל קרן מומחיות בתחום חוב ספציפי, שאותה היא מנסה לשכלל כדי לייצר עודף תשואה, להקטין את מקרי חדלות הפירעון ולמצות למקסימום את הביטחונות הקיימים בחוב הנתון. קרנות החוב משקיעות לרוב בחוב שאינו סחיר, ומאפשרות בכך למשקיע להיחשף למגוון רחב של אלטרנטיבות חוב, שאין ביכולתו להיחשף אליהן דרך השווקים הסחירים.

לקרנות אלטרנטיביות בתחום החוב אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן  

מגמות בתחום:
בשנים האחרונות גדלה פעילות המימון ע"י גופי אשראי חוץ-בנקאיים מכיוון שהבנקים המסחריים מפחיתים את הפעילות בתחום המימון לנדל"ן וזאת בעיקר בשל הגדלת דרישות ההון. לרוב, הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאית ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות.

 

קרנות P2P:

אחת הדוגמאות לקרנות חוב הפועלות באסטרטגיה ספציפית, היא קרנות ההשקעה P2P. בעולם יש כיום כמות גדולה של פלטפורמות אינטרנטיות, המאפשרות נטילת או מתן חוב מסוגים שונים בתיווך אינטרנטי. פלטפורמות חוב ממוחשבות יעילות מאוד בפן התפעולי של מתן האשראי (ביחס למערך הבנקאי) ופיתוח "חיתום" ממוחשב, המחליף את החיתום האנושי. קרנות ההשקעה בחוב מאפשרות ללקוחותיהן יתרון בפיזור התיק, בכמות ההלוואות, בפלטפורמות ובסוגים שונים של לווים (בהיבטים של גיאוגרפיה, מקצוע, מטרת נטילת ההלוואה ועוד). נוסף על כך, ממחזרת הקרן את ההשקעה אוטומטית ומייתרת את הצורך של המשקיע לעסוק בנושא.

 

 

קרנות חוב נדל"ן:
ישנן גם קרנות השקעה המתמחות בחוב נדל"ן. בשנים האחרונות גדלה פעילות הנדל"ן המסחרי הממומנת על-ידי גופי אשראי חוץ-בנקאיים. נדל"ן הוא המוצר בעל השווי הנכסי הגדול בעולם, גודלו ויציבותו היחסית יצרה את שוק החוב הגדול ביותר. מאפיין משמעותי נוסף בחוב הנדל"ני הוא היכולת לשעבד כנגדו נכס, עלות ההלוואה תלויה בגובה השעבוד וטיב הנכס. ישנו הבדל בין שתי הקרנות באופן השעבוד, סוג החוב (בכיר, נחות או מזנין). הצורך של הלווים הוא מגוון והוא כולל בין היתר; הלוואת לכל מטרה מגובות נדל"ן, הלוואות גישור  והלוואה להשלמת הון עצמי.

הגדרת קרנות נדל"ן:

קרנות המשקיעות בנכסי נדל"ן מסוגים שונים, כאשר יעד התשואה תלוי ברמת הסיכון הנתפסת ויש להבדיל בין קרנות נדל"ן מניב לקרנות נדל"ן יזמיות.

קרנות שמשקיעות בנדל"ן מניב, כמו בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים,  מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו', מאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל"ן.
לקרנות אלטרנטיביות בתחום הנדל"ן אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן

מאפייני קרנות נדל"ן:
מדובר בקרנות שמאפשרות פיזור של ההשקעה בנכסי נדל"ן רבים, ביחס לסיכון הגדול שבהשקעה בנכס אחד. בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים, בחלק גדול מהמקרים, נעשות עסקאות שבהן שיעורי התפוסה נמוכים יחסית, וישנו צפי להגדלתם, ועקב כך להגדלה של ההכנסה השוטפת מאותו נכס. בתחום המגורים, מרבית העסקאות הן רכישה של נכסים מניבים שאינם מנוהלים היטב, ויש בהן יכולת השבחה לאחר שיפוץ, תוך העלאת שכר הדירה.

קרן נדל"ן יזמי:
קרן נדל"ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים המשתפים פעולה ברכישת נכסי נדל"ן שטרם נבנו. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל"ן באופן פרופורציונלי לחלקו בהשקעה. ההון שמגייסת קרן הנדל"ן מחבריה משלים ליזם את ההון עצמי שהוא זקוק לו על מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה.

הגדרת קרנות Private Equity:

קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה, במגמה לשפר את רווחיותן, ואז לממש את ההשקעה בהן. מאחורי השם פרייבט אקוויטי מסתתרים סוגים שונים של קרנות השקעה, הנבדלות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות שאליהן הן נכנסו, בסוג הנכסים ובאופי השקעה.
לקרנות אלטרנטיביות בתחום ה- Private Equity אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן

הגוף שמקים ומנהל את הקרן הוא השותף הכללי (GP – General Partner) מגייס משקיעים שהופכים לשותפים מוגבלים (LP – Limited Partner), ולכן המבנה המשפטי של הקרנות הוא בדרך כלל מבנה של שותפות מוגבלת, מתוחמת בזמן חיים מסוים.

אסטרטגיית השקעות:

הקרן מאתרת השקעות לפי מדיניות מוגדרת מראש ופועלת למימושן בתקופת זמן מוקצבת, לרוב כעשר שנים, שבסופן היא תיסגר. קרנות PE נוטות להשקיע בחברות בעלות פוטנציאל ברור לאקזיט או IPO, עם מטרה לתפוס את השליטה בחברה שהגיעה לבגרות וכבר יש לה הכנסות מהמוצר או השירות שלה.

 

חברות המטרה:

מטרת הקרן היא להשיא ערך באמצעות צמיחה ו/או התייעלות, תוך הישענות על ניסיון מנהלי הקרן. כלומר, הקשר בין המיזם לקרן PE יתרחש, לרוב, בסבב גיוס C ומעלה, כאשר המיזם נמצא בשלבים מתקדמים – השלב המאוחר (Late Stage) או שלב הבגרות (Maturity).

הגדרת תחום קרנות הון סיכון:
קרן הון סיכון הינה קרן השקעות פרטית, המשקיעה כספים בחברות הזנק (“סטארט-אפ”) לרוב מתחום הטכנולוגיה אך לא רק. ההשקעה מתבצעת בשלבי השקעה שונים: בשלביהן המוקדמים “Pre-Seed” ו- “Seed” (שלבי הקמה ותפעול ראשוניים), השקעה בחברות פעילות בראשית דרכן, השקעה בחברות בוגרות ויציבות וכן הלאה.
לקרנות אלטרנטיביות בתחום ההון סיכון אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן


ניהול סיכונים:

להשקעה בחברות אלו ישנו פוטנציאל לתשואה גבוהה במידה והחברה מצליחה. אך כמו כן, ישנו גם סיכון בחברות אלו, היות וחלקן לא תגענה ליעדן ואף ייסגרו במהלך תהליך הפיתוח וההשקעות של הקרן בחברות אלו עשויות להימחק. לפיכך, אסטרטגיית ההשקעה של קרנות הון הסיכון, המשקיעות רק באחוזים בודדים מהמיזמים המוצגים בפניהן, מבוססת על בחינת הסבירות של אקזיט תוך מספר שנים מיום ההשקעה, לצד הערך העתידי וההחזר על ההשקעה הצפוי של אקזיט זה.

הגדרת קרנות גידור:
קרן גידור הינה קרן השקעות פרטית המתיימרת להניב למשקיעים רווחים בכל תנאי וללא קשר למצב השוק .קרן גידור נקראת כך מכיוון שבמהות שלה כל עסקה מגודרת עם יעד השקעה עבורה. קרנות גידור משתמשות באסטרטגיות שונות בכדי להרוויח תשואה אקטיבית או אלפא, עבור משקיעיהן. קרנות גידור עשויות להיות מנוהלות באגרסיביות או לעשות שימוש בנגזרים והן פועלות בשווקים מקומיים וזרים.
לקרנות אלטרנטיביות בתחום הגידור אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן

מבנה משפטי של קרנות גידור:

המבנה המשפטי של קרן גידור מורכב משתי ישויות משפטיות שונות. הישות הראשונה היא ‘השותף הכללי’ שתפקידו לנהל את הקרן ולהרוויח מדמי ניהול. שותף זה אינו נושא סיכון בקרן, ואינו שותף ברווחים/הפסדים בקרן. הישות השנייה הינה “הקרן” שהיא ישות המאגדת את כל החברים. חברים אלה, שותפים באופן שווה ברווחים ובהפסדים. קרן נחשבת על פי החוק קרן גידור, כל עוד מדובר על הסדר שנעשה בין יחידים שמספרם אינו עולה על 50 ולא התקיימה פנייה לציבור. היבט אחד המייחד את ענף קרנות הגידור לעומת קרנות נאמנות הוא העובדה שקרנות הגידור מתמודדות עם פחות רגולציה נקודה שמאפשרת להן לבצע השקעות יותר מתוחכמות ולהגיב מהר יותר לשוק.

האסטרטגיות המרכזיות בקרנות גידור:

Long/Short Equity: קרן גידור מנייתית שחשופה למניות מצד אחד ומהצד השני מוכרת בחסר (Short) על מניות אחרות.

Multi Strategy: קרן גידור שמשקיעה בכל הנכסים וכל האסטרטגיות של מנת לייצר פיזור גדול בנכסים סחירים.

Absolute Return: קרן שמשקיעה בנכסים סחירים תוך כדי השגת תשואה חיובית בכל זמן נתון.

Fund of Funds: קרן שמשקיעה בקרנות גידור אחרות וע"י פיזור ההשקעה בקרנות אלו, מייצרת תשואה ממוצעת של אותן קרנות, היתרון שלהן הוא שהן פתוחות גם להשקעה של סכומים קטנים.

הגדרת קרנות תשתיות:

קרנות תשתיות יכולות להשקיע במיזמים כמו התפלת מים, טיהור שפכים ומחזור פסולת; כבישים, הסעת המונים, נמלי ים, נמלי תעופה וחניונים; מתקני חשמל, מתקני זיקוק, תשתיות הולכה, מוצרי דלק וגז ומתקני אחסון; ותשתיות טלפוניה, אינטרנט, כבלים, לוויין והפצת שידורים; או כל תשתית המבוצעת בהסכם שיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי (מכרזי PPP – Public Private Partnership).
לקרנות אלטרנטיביות בתחום התשתיות אותן ניתחה אובייקטיב >> לחצו כאן

הקרנות יכולות להשקיע בפרויקטים אשר נמצאים בשלבי הייזום וההקמה, בהם יש יותר סיכון מצד הקרן, לכן התשואה בשלב זה יותר גבוהה. אך רוב ההשקעות הינן של פרויקטים קיימים המאופיינים בנכסים עם תזרים יציב ומוגן בשלבי התפעול, אשר כוללים רכיב upside הכרוך בניהול אקטיבי מצד הקרנות.

 

השקעה במיזמי תשתיות: 
לאחרונה מדינת ישראל מעודדת רישום של קרנות תשתיות בבורסה, כך שיתאפשר לראשונה לציבור להשקיע במיזמי תשתיות. קרנות התשתיות ייהנו מהקלות מס בכך שמיסוי הרווח יהיה באופן ישיר בידי בעלי המניות, כפי שנהוג בקרנות הריט ולא מיסוי על הקרן עצמה. כמו כן, על מנת לעודד השקעה של קופות גמל וגופים מוסדיים, המנהלים מכשירים פנסיוניים לטווח ארוך (חיסכון פנסיוני), יינתנו להם פטורים ממס בגין כלל הכנסות הקרן, למעט הכנסות חריגות (שלא קשורות לפעילות הבסיס של הקרן).

מאפייני הפרוייקטים בתחום התשתיות:

פרויקטי תשתית מאופיינים לרוב במורכבות תפעולית והנדסית גבוהה ולכן מקור האשראי העיקרי שלהם הינו במערכת הבנקאית, גופים מוסדיים גדולים וקרנות שפועלות בתחום. שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בפיתוח והקמה של פרויקטי תשתית באמצעות PPP, שיטה מוכרת בעולם אשר חלחלה לישראל בראשית שנות ה-90, כאשר פרויקט הדגל הראשון היה כביש 6.

פרויקטי ה – PPP מאופיינים בהסכמים ארוכי טווח ומאפשרים לנצל את היתרונות היחסיים של כל מגזר ולחלק ביניהם את הסיכונים השונים באופן היעיל ביותר. כך לדוגמא, בעוד שהמגזר הציבורי אחראי לרוב לאספקת הקרקעות ולסיכוני כוח עליון, המגזר הפרטי אחראי למימון, להקמה ולתפעול הפרויקטים בפועל ולאורך זמן. בדרך זו, יכולה הממשלה ליזום פרויקטי ענק, גם אם אינה יכולה לתקצב את מלוא עלותם כבר בהליך הקמתם ולפרוס את העלות על פני תקופת תפעול ממושכת. היזם הפרטי, מצידו, מחזיר את השקעתו בפרויקט, זאת במסגרת רישיון או זיכיון ההפעלה בו זכה.

תחום זה כולל רכישת יחידות השקעה בקרנות ממשקיעים שמעוניינים בנזילות GP Led (בהובלת השותף הכללי) לרוב בהנחה משמעותית לעומת ערך הנכס הנרכש.

קרן שניונית מספקת נזילות לשוק הפרייבט אקוויטי (Private Equity) וההון סיכון (Venture Capital) באמצעות רכישת החזקות בקרנות, וכן החזקות ישירות בחברות פרטיות בסוף דרכן בין היתר, חברות שלא הצליחו להגיע לאקזיט.

לקרנות אלטרנטיביות בתחום ה- Seconday אותן ניתחה אובייקטיב – לחצו כאן

 

סוגי העסקאות בקרנות שניוניות הן: רכישת החזקות שותפים מוגבלים (LP Positions) בקרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי, רכישת החזקות מיעוט ישירות בחברות פרטיות ממשקיעים, מיזמים ובעלי מניות אחרים (Secondary Direct) ועסקאות מורכבות (Structured Deals) כמו הוספת הון לקרנות פרייבט אקוויטי וקרנות הון סיכון קיימות.

לסיכום, קיימות קרנות השקעה אלטרנטיביות מגוונות ולכל גוף מומלץ לבצע השקעותיו בהתאם למידות הסיכון, השקעות קיימות בפורטפוליו וגיוון התיק, הצורך בנזילות ועוד.

אובייקטיב תשמח לספק ייעוץ אובייקטיבי על הקרנות המגייסות בכל עת.

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים,. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.