Alto Real Estate Investments | קבוצת Alto

קרן נדל׳׳ן |
יוני 2024

רקע כללי:
Alto Real Estate Investments היא קרן Evergreen אשר הוקמה ביולי 2022 ע"י קבוצת ALTO. הקרן מאפשרת למשקיעים שאינם אמריקאים להשקיע באמצעות מבנה המבוסס על REIT אמריקאי. הקרן מנוהלת ע"י קבוצת ALTO שהוקמה בשנת 2009 ע"י מודי כידון ויניב מלמוד. צוות ההנהלה הינם גם שותפים בקרן ויש להם ניסיון עשיר בתחום ובעבודה משותפת . הקבוצה יזמה מאז הקמתה 3 קרנות השקעה קודמות בנדל"ן מסחרי מניב במיקומים מרכזיים בארה"ב. עד היום רכשה קבוצת ALTO סך של 77 נכסים בשווי של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר. לקרן 3 משרדים אקטיביים בארה"ב (דאלאס, אורלנדו וקולומבוס) ומשרד בתל אביב. בכוונת השותף הכללי לפעול לביצוע הנפקה ציבורית בישראל של זכויות בקרן, שתאפשר, בין היתר, המרה של הזכויות משקיעים קיימים לזכויות נסחרות. במידה ולא תתבצע הנפקה, הקרן מתחייבת לפדות משקיעים אשר ירצו למכור, החל משנה 5 במהלך 3 שנים.

 

אסטרטגיה:
הקרן תתמחה בנכסי נדל"ן מסחרי ותתרכז במטרופולינים הגדולים בטקסס ופלורידה שבארה"ב, בשני סגמנטים מרכזיים: רכישת מרכזי קניות שכונתיים קיימים, בהם הקרן תוציא לפועל את תכנית השבחת הנכס, ומרכזים לוגיסטיים מודרניים ע"י רכישת קרקעות המיועדות לכך וייזום הקמתם (תקופת הבנייה הינה כ-7-9 חודשים בלבד). מכיוון שהקרן הינה קרן Evergreen, אחזקות הנכסים צפויות להיות לטווח הארוך וליצור תשואה שוטפת שתחולק למשקיעים יחד עם עליות ערך הנובעות מאסטרטגיות ההשקעה של הקרן.

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

לקבלת הצעת מחיר לאנליזה המלאה -
Alto Real Estate Investments | קבוצת Alto

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.