ווייט מלאגה ומור קרן נדל"ן 1 | White Malaga & More Real Estate Fund 1

קרן נדל"ן | מאי 2023

רקע כללי: וויט מלאגה ומור קרן נדל"ן 1 (להלן "הקרן") היא שותפות ישראלית מוגבלת אשר הוקמה ביוני 2022 ע"י מור קרנות השקעה פרטיות וקבוצת White Spain במטרה לבצע השקעות בנכסי נדל"ן מסוגים שונים בעיר מלאגה וסביבתה בספרד, וזאת על בסיס הניסיון בשוק הנדל"ן בכלל ובמלאגה בפרט של השותפים בקרן.
אסטרטגיה: הקרן משקיעה בעיר מלאגה שבספרד ומתמקדת בהשקעות במרכז ההיסטורי של העיר ע"י רכישת נכסים מסוגים שונים, לרבות נדל"ן יזמי ונכסים קיימים. הקרן תבצע שינויים בתמהיל הנכסים, מתוך מחשבה הן על מיקסום הפוטנציאל של כל נכס והן על מיקסום הפוטנציאל של כלל הנכסים בקרן ובאזור והערך הסינרגטי של כל נכס. הבחירה במלאגה נעשתה לאחר בדיקות מקדימות ומעמיקות של קבוצת מור  כמו גם, לאור ניסיונה של חברת White Spain באיתור, רכישה ותפעול של נכסי נדל"ן במלאגה לצד יצירת קהילה המורכבת מתושבים מקומיים, עובדים המבצעים רילוקיישן לעיר ותיירים.

לקרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות מבית ההשקעות More:
מור אגד קרנות חוב ,1L-MORE Alternative Credit Fund

 

אנליזות נוספות שעשויות לעניין אותך:

דיסקליימר

  • האנליזות הכלולות באתר מבוססות על נתונים שהתקבלו לידי עורך האנליזה מאת מנהלי הקרנות: קבלת תשובות מהקרנות לשאלונים שהועברו אליהם, מסמכים שונים שהועברו על ידי הקרן לפי דרישה, נתוני שוק ומסחר ממערכת בלומברג ככל שקיימים. חוות הדעת משקפות את עמדתם הסובייקטיבית של עורכי האנליזה בלבד, ואינן מתייחסות להתאמת ההשקעה בקרן לצרכיו של משקיע מסוים או בכלל.
  • עורכי האנליזות הכלולות באתר זה אינם מחוייבים לעדכן את האנליזות מעת לעת או בכלל, ולפיכך כל אנליזה הכלולה באתר רלוונטית למועד עריכתה.
  • האנליזות הכלולות באתר אינן מהוות המלצה לביצוע עסקה בזכויות בקרנות או ייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה 1995 ואינו מהווה הצעה לרכישת זכויות בקרנות הנסקרות.
  • ההשקעה בקרן השקעות כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו בקרן, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת הקרן כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. מובהר כי האמור באנליזות אינו מהווה ייעוץ משפטי, מיסוי, להשקעה בקרנות השקעה ו/או בקרן מסוימת. מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים נוספים המתאימים לבחינת ההשקעה בקרן.
  • כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.
  • האנליזות כוללות תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית. העובדות והנתונים הכלולים באנליזות הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת האנליזות, ללא כל ודאות שהציפיות וההערכות המתוארות אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות באנליזה.
  • החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגי החברה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע מהשקעה באיזה מהקרנות הנסקרות.
  • האנליזות הכלולות באתר הינן רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של חברת אובייקטיב. אין להעתיק, להפיץ או להעביר, כל מסמך או ניתוח הכלול באתר, כולו או חלקו, לרבות גילוי לאחר כל או חלק מהמידע הכלול בו, בשום אמצעי.
  • מובהר למען הסר ספק כי במקרים בהם האנליזה נערכה לבקשת מנהל הקרן, תמורת עריכת האנליזה שולמה לעורך האנליזה מאת מנהל הקרן.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.