קבוצת ALTO

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

פרסום האנליזות אינו מהווה המלצה להשקעה ואינו מעיד בהכרח שהמשקיע, שהזמין את האנליזה,
החליט להשקיע בקרן. עבור משקיעים שהחליטו לבצע השקעה, אנו נמשיך לעקוב לאורך חיי ההשקעה ונספק אנליזה שנתית, הכל בהתאם להסכמת הקרן להמשך שיתוף הפעולה. המועד המוצג (חודש\שנה) הינו מועד כתיבת האנליזה הראשונית, לבקשת המזמין האנליזה תעודכן לאותה העת. עדכון האנליזות אינו מהווה הצעה לציבור.

Discliamer

  • The analyses published on this Website are based on data obtained by the analysis editor from fund managers which include answers to questionnaires provided to them, various documents provided by the fund on request, market and trading data from the trading systems, if any, and opinions that reflect the subjective point of view of the analysis editors alone, but which to not address the investment’s adequacy to the needs of a particular investor, or in general.
  • The editors of the analyses published on the Website are not obligated to update the analysis from time to time or at all, and therefore, each analysis contained on the Website is relevant as of the date of its preparation.
  • The analyses published on the Website do not constitute a recommendation to carry out transactions involving interests in funds, nor do they constitute an investment advice within the meaning of the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Investment Portfolio Management Law, 5755-1995, or an offer to purchase interests in the funds under review.
  • An investment in an equity fund, by nature, involve risks, including risks arising from the character and terms of investments managed on behalf of the fund, the manner of managing them as well as risks beyond the control of the fund, such as risks arising from macroeconomic changes. It is clarified that the content of the analysis does not constitute legal or tax advice relating to the investment in investment funds and/or a particular fund. Each investor is advised to consult with other competent advisors to evaluate the investment in the fund.
  • Any investment in the fund must only be made in accordance with the legal documents of the fund and the terms and conditions contained therein, after the investor has obtained all relevant legal documents, reviewed them in person, at his own expense, and signed them.
  • Each analysis contains projections, estimates, and other forward-looking information, the materialization of which is uncertain. Facts and data contained in each analysis are as of the date the analysis was performed, without any certainty that the projections and estimates described therein would materialize. Moreover, the results of such projections and estimates may be materially different than those described in the analysis.
  • The Company and/or any of its executives and/or representatives and/or anyone acting on its behalf assumes no liability for any direct or circumstantial loss resulting from the investment in the funds under review.
  • The analyses published on the Website are the exclusive property of Objective. No document or analysis contained on the Website may in whole or in part be copied, distributed or transferred, and the information contained on the Website may not, in whole or in part, be disclosed to third parties by any means whatsoever.

שנחזור אלייך?

מלאו את הפרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם.